اورژانس

موقعیت جغرافیایی : درب ورودی اورژانس در کوچه ششم از خیابان شهید مفتح و میرعماد قابل دسترسی می باشد.

تعداد تخت : 10 تخت

 خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش : اورژانس بیمارستان مهراد به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات درمانی- مراقبتی به بیماران است.در کلیه شیفتها پزشکان متخصص و پرستاران مجرب با بهره گیری از وسایل و تجهیزات پیشرفته آماده ارائه خدمات هستند. اين بخش دسترسی سریع و آسان به واحدهای پاراکلینیک شامل: آزمایشگاه، تصویربرداری ، اسکوپی و دیالیز دارد.

بخش اورژانس شامل قسمتهای اصلی زیر است:

  • واحد تریاژ
  • Fast Track
  • تحت نظر
  • تزریقات و پانسمان
  • اتاق ایزوله
  • اتاق CPCR     
  • اتاق عمل سرپایی
  • اتاق گچ گیری
  • واحد صندوق

کلیه مراجعین به بخش اورژانس بلافاصله توسط یک پرستار مجرب به روش تریاژ ESI تحت تریاژ قرار می گیرند.

داخلی : 539 – 538