فیزیوتراپی

موقعیت جغرافیایی: در طبقه 3 ساختمان کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان قرار دارد.

تعداد تخت: 5 تخت

واحد فیزیوتراپی جهت کمک به بیماران با استفاده از وسایل و روش هایی چون تحریک الکتریکی، اولتراسوند، مادون قرمز، دوچرخه ثابت ، لیزر کم توان، لیزر پر توان، دستگاه ویبره پرتابل و … در حیطه های ذیل ارائه خدمت می کند:

بیماریهای دستگاه حرکتی (ارتوپدی)، بیماریهای دستگاه قلبی و تنفسی، بیماریهای دستگاه اعصاب محیطی و مرکزی، بیماریهای پوستی، سوختگی ها، کنترل درد، بیماری های شغلی و


داخلی : 338