بخش آی سی یو

بخش ICU.M

موقعیت جغرافیایی : در انتهای طبقه اول بیمارستان واقع می باشد.

تعدا تخت فعال : 6 تخت

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد.

از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک متخصص بیهوشی مقیم است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی بیمارن بستری در این بخش را برعهده دارد.

خدمات این بخش:

– مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات سطح هوشیاری

– مراقبت از بیماران دارای اختلال در وضعیت همودینامیک

– مراقبت از بیماران در شرایط تهدید کننده حیات مثل بیماران مبتلا به سپسیس، COPD ، خونریزی شدید گوارشی ( GIB) و …

– مراقبت از بیماران دارای اختلال شدید در سیستم تنفسی و نیاز به مراقبتهای تخصصی تنفسی با استفاده از انواع وسایل کمک تنفسی

داخلی : 115 – 114

بیمارستان مهراد
بیمارستان مهراد

بخش ICU.PS

موقعیت جغرافیایی: در انتهای طبقه دوم ساختمان اصلي بيمارستان قرار دارد.

تعداد تخت فعال : 5 تخت

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد.

از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک متخصص بیهوشی مقیم است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی بیمارن بستری در این بخش را برعهده دارد.

خدمات این بخش:

– مراقبت از بیمارانیکه تحت جراحی وسیع قرار گرفته اند.

– مراقبت از بیماران مبتلا به ترومای شدید و متعدد ( Multiple Trauma )

– مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات سطح هوشیاری

– مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات عروق مغزی ( CVA,TIA )

– مراقبت از بیماران دارای اختلال در وضعیت همودینامیک

داخلی : 230 – 229

بخش ICU-OH

موقعیت جغرافیایی: در طبقه چهارم ساختمان اصلي بيمارستان در مجاورت اتاق عمل و بخش CCU قرار دارد.

 تعداد تخت فعال: 5 تخت

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد.

از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک متخصص بیهوشی مقیم است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی بیمارن بستری در این بخش را برعهده دارد.

خدمات این بخش:

–  مراقبت از بیمارانی كه تحت جراحي دريچه هاي قلبي  ( مثل ( AVR , MVR قرار گرفته اند.

–  مراقبت از بیماراني كه تحت جراحي قلب باز  ) CABG ) قرار گرفته اند.

–  بیمارانی كه تحت آنژيوگرافی، آنژيوپلاستی و تعبيه پيس ميكر قرار گرفته اند.

–  ارائه مراقبت پس از جراحی های ترمیمی ناهنجاريهاي مادرزادی قلب

–  ارائه مراقبت پس از جراحی هاي ترمیم آنوریسم های قلبی و آئورت

–  ارائه مراقبت در تعبیه بالن پمپ داخل آئورت و دستگاه حمایت از بطن

–  بیمارانی که تحت اعمال جراحی مغز و اعصاب قرار گرفته اند و نيازمند دريافت مراقبتهاي ويژه هستند مثل انواع تومورهای مغزی

–  مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات عروق مغزی ( CVA,TIA )

داخلی : 413 – 412

بیمارستان مهراد

بخش NICU

موقعیت جغرافیایی: در طبقه دوم ساختمان اصلي بيمارستان قرار دارد.

تعداد تخت فعال: 4 تخت

. تمامی نوزادان در این بخش از طریق سیستم مانیتورینگ مرکزی پایش می شوند

از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک فوق تخصص نوزادان مقیم است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی نوزادان بستری در این بخش را برعهده دارد.

خدمات این بخش:

– مراقبت از نوزادان نیازمند مانیتورینگ

– مراقبت از نوزادان مبتلا به اختلال در سیستم همودینامیک

– مراقبت از نوزادان نارس

– مراقبت از نوزادان با مشکلات تنفسی و نیازمند مراقبتهای تخصصی تنفسی مثل گذاشتن لوله تراشه ، تزریق سورفاکتانت، گذاشتن چست تیوب و …

– مراقبتهای تخصصی از نوزادان پس از اعمال جراحی

داخلی : 232 – 231 – 209

قبل
بعدی